Cleansing Stream

Lees meer over de Cleansing Stream cursus

Logo Cleansing stream

Je bent ooit tot geloof gekomen, kort, lang of al heel lang geleden; je wilt totale vernieuwing, herstel en daar waar nodig een doorbraak. Je wilt Jezus volgen in álle facetten van je leven, maar je blijft ”hangen”. Waar zit de wortel? Wat zijn de blokkades? Waar moet je ”hervormd worden” in je denken? In de Basiscursus krijg je handvatten die je echt kunnen helpen!

Cleansing Stream Nederland gaat uit van het principe dat “genezing en bevrijding” op zich geen doel is, maar dat het ingebed moet zijn in discipelschap voor blijvende vrijheid in Christus. Daarom is het onze overtuiging dat deelnemers eerst 4 maanden door een discipelschapsprogramma dienen te gaan, de zogenaamde Basiscursus.

De Basiscursus bestaat uit:

  • 4 maandelijkse cursusbijeenkomsten, op zaterdagmorgen
  • het doorwerken van een werkmap met dagelijkse opdrachte (o.a. het lezen van Bijbelgedeelten)
  • het luisteren naar audio-onderwijs en het lezen van door ons aanbevolen boeken.
  • Tijdens deze 4 maanden word jij als cursist begeleid in de lokale gemeente. Hierna volgt er een retraite van 2 dagen, waarin voor iedere deelnemer in een respect- en liefdevolle atmosfeer wordt gebeden voor genezing en bevrijding voor tal van aspecten van het leven. Na deze retraite gaat het proces van discipelschap gewoon door in de lokale gemeente, in het bijzonder m.b.v. les 5 van de Basiscursus.

Deze bediening wordt gedragen door voorbidders en is zeer krachtig en effectief gebleken. De afgelopen 10 jaar mochten we interkerkelijk al ruim 3500 cursisten bedienen met fantastische levensveranderingen en getuigenissen

Les 1: Afstemmen: Wandel in de Geest.

Les 2: Toewijding: Een Heilige Levenswandel.

Les 3: Woorden: Zegen of Vloek.

Les 4: Reiniging: Vrij na Overwinning.

Retraite.

Les 5: Jaag naar het Doel.

Meer weten? Gijs & Roelie Meerveld (0592-347305) Susan van der Pompe (0592-350919) en Ina Hogewind (0592-398140) kunnen je nog veel meer vertellen, over de verandering in hun eigen leven, en ook het cursusmateriaal laten zien.

Kijk ook op www.cleansingstream.nl Hier vind je nog meer info en getuigenissen van cursisten.